28.02.2014 EVA ZERO - skutočná relatívna EVA

Komentár 0
28 februára 2014, Komentár 0

Predstavenie nášho vlastného návrhu relatívneho ukazovateľa vychádzajúceho z konceptu ekonomickej pridanej hodnoty (EVA). Odkaz na článok: Finančný manažér 1/2014 (str. 15 – 20, vydáva Slovenská asociácia podnikových finančníkov)

Comments are closed.