Kontakt


Spojte sa s nami

Napíšte nám


Ďalšie údaje:
IČO: 43 887 040
DIČ: 2022530202
IČ DPH: SK2022530202

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Č.účtu/kód: 8719806001/5600

IBAN: SK36 5600 0000 0087 1980 6001
SWIFT: KOMASK2X

Zápis v OR: Okresný súd Žilina
Oddiel Sro, vložka číslo: 19983/L

foto