Europrojekty - žiadosti

Vstupom SR do EÚ sa nám otvorila možnosť čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Možnosť čerpať tieto prostriedky je aktuálna nielen pre podniky, ale aj pre verejnú sféru, teda obce, školy, vyššie územné celky a podobne. Využite naše niekoľkoročné skúsenosti s predkladaním projektov.

Ponúkame:

–          Vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) vrátane finančnej analýzy

–          Asistenciu pri zhromažďovaní všetkých povinných príloh

–          Vypracovanie finančnej analýzy ako povinnej prílohy ku žiadosti o NFP

Rozsah nami poskytnutých služieb je samozrejme vecou dohody.