Implementácia europrojektov

Spoľahlivý externý manažment je kľúčom k úspešnej realizácii každého europrojektu. Obráťte sa na nás. Ponúkame Vám vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ, žiadostí o zmenu. Vieme zabezpečiť promptnú komunikáciu s riadiacim orgánom.

Niekedy sa môže stať, že aj dobrý projekt zlyhá kvôli nesprávnemu riadeniu. V tomto prípade sa nesmie nič ponechať na náhodu. Administratíva pri europrojektoch je náročná, realizácia všetkých aktivít musí prebehnúť presne podľa projektu a akékoľvek odchýlky od projektu sú nežiaduce. Preto ponúkame naše skúsenosti, ktoré sme nadobudli pri viacerých implementáciách z rôznych operačných programov. Naše služby využívajú nielen podniky, ale aj subjekty verejnej správy, či už obce alebo mestá.