Poradenstvo pri financovaní investičných zámerov

Je Váš zámer rentabilný? Za koľko rokov sa Vám peňažné prostriedky, investované do podnikania, vrátia? Na ako dlho a koľko si potrebujete požičať, aby ste nemali problém so splácaním úveru? Je úroková miera, ktorú Vám ponúka banka únosná pre Váš projekt?

Každý nápad potrebuje na svoju realizáciu istý obnos peňažných prostriedkov. Poradíme Vám, aká forma financovania bude pre Vás najlepšia z hľadiska podnikateľského rizika, ako aj výšky nákladov samotného financovania. Vyčíslime Vám ukazovatele, ktoré dokážu zodpovedať Vaše otázky ohľadom realizácie Vašich projektov.