Vypracovanie podnikateľských plánov

Podnikateľský plán tvorí neodmysliteľnú súčasť podnikania. Informácie z neho čerpajú potenciálni investori, banky, prípadne strategickí obchodní partneri. Ponúkame vypracovanie podnikateľských plánov či už za účelom:

–          získania bankového úveru,

–          oslovenia strategického investora,

–          prípadne získania prostriedkov z grantov.

Pomohli sme už niekoľkým desiatkam subjektov získať peňažné prostriedky pre ich podnikanie, práve vďaka kvalitne vypracovanému podnikateľskému plánu.