O nás

Ing. Marián Smorada, PhD.

Ing. Marián Smorada, PhD.

konateľ / CEO

Konateľmi spoločnosti Podnikateľské poradenské centrum, s.r.o. sú
Ing. Marián Smorada, PhD. a Ing. Ľudovít Šrenkel, PhD.

Vzájomnú spoluprácu začali rozvíjať už počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte podnikového manažmentu. Majú bohaté skúsenosti s vedením podniku, vypracovaním podnikových plánov, vedením účtovníctva, finančnými analýzami, a v neposlednom rade aj s vypracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, ako aj s implementáciou projektov.

Ich skúsenosti sú umocnené odborníkmi, s ktorými spolupracujú. V súčasnosti obaja, okrem iného, pôsobia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa venujú pedagogickej a vedeckej činnosti. Zároveň sú obaja zapísaní v zozname znalcov v odbore Ekonómia a manažment, odvetviach Financie a Kontroling.

Ing. Ľudovít Šrenkel, PhD.

Ing. Ľudovít Šrenkel, PhD.

konateľ / CEO