Študenti

Prednášky z predmetu Podnikové financie:

Stanovenie hodnoty podniku, Finančná analýza, Finančné plánovanie.

Finančné aspekty združovania podnikov, Krízový manažment.

 

Videoprezentácie pre študentov:

V rámci pedagogickej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobíme v predmetoch Finančný manažment a Podnikové financie. Pre študentov ale aj iných záujemcov sme pripravili zopár videoprezentácií, ktoré ozrejmujú vybrané problémy z tejto oblasti. Veríme, že sa nám podarí v budúcnosti počet týchto prezentácií ešte zvyšovať.

Mení sa hodnota peňazí v čase? 1.

Mení sa hodnota peňazí v čase? 2.

Likvidita podniku

Ukazovatele likvidity a ich analýza