EVA

Komentár 0

28.02.2014 EVA ZERO – skutočná relatívna EVA

28 februára 2014, Komentár 0

Predstavenie nášho vlastného návrhu relatívneho ukazovateľa vychádzajúceho z konceptu ekonomickej pridanej hodnoty (EVA). Odkaz na článok: Finančný manažér 1/2014 (str. 15 – 20, vydáva […]