znalecký posudok

Komentár 0

11.07.2014 Čo treba ohodnocovať pri zlučovaní firiem a ako sa to robí?

12 júla 2014, Komentár 0

Problematika zlučovania spoločností a z nej vyplývajúce určenie reálnej hodnoty majetku a záväzkov. Odkaz na článok: portál podnikajte.sk